ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΚΕΥΟΣ R28L 100τεμ.

Σκεύος αλουμινίου (Μικρό Φαγητού) για την ασφαλή συσκευασία και μεταφορά φαγητού.

Διαστάσεις (Μ x B x Y): 148 x 123 x 40mm.