Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

ΠΑΝΙ MICROFIBRΑ 35Χ40

Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

ΠΑΝΙ VILEDA PVAmicro

Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

ΠΑΝΙ ΤΖΑΜΙΩΝ MICROFIBRΑ 40Χ40

Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

ΠΑΝΙ ΤΖΑΜΙΩΝ NanoTech Micro

Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

ΡΟΛΟ VILEDA ΚΙΤΡΙΝΟ 14m

Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

ΡΟΛΟ VILEDA ΜΠΛΕ 10m

Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

ΡΟΛΟ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΚΙΤΡΙΝΟ 14m

Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

ΡΟΛΟ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΜΠΛΕ 14m

Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ Νο3 (20Χ30)

Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ Νο4 (30Χ30)