Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

ΠΑΝΙ MICROFIBRΑ 35Χ40

Τιμή 0.80 χωρίς ΦΠΑ

Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

ΠΑΝΙ VILEDA PVAmicro

Τιμή 2.00 χωρίς ΦΠΑ

Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

ΠΑΝΙ ΤΖΑΜΙΩΝ MICROFIBRΑ 40Χ40

Τιμή 2.50 χωρίς ΦΠΑ

Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

ΠΑΝΙ ΤΖΑΜΙΩΝ NanoTech Micro

Τιμή 3.40 χωρίς ΦΠΑ

Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

ΡΟΛΟ VILEDA ΚΙΤΡΙΝΟ 14m

Τιμή 12.00 χωρίς ΦΠΑ

Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

ΡΟΛΟ VILEDA ΜΠΛΕ 10m

Τιμή 14.00 χωρίς ΦΠΑ

Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

ΡΟΛΟ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΚΙΤΡΙΝΟ 14m

Τιμή 8.00 χωρίς ΦΠΑ

Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

ΡΟΛΟ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΜΠΛΕ 14m

Τιμή 8.00 χωρίς ΦΠΑ

Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ Νο3 (20Χ30)

Τιμή 0.60 χωρίς ΦΠΑ

Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ Νο4 (30Χ30)

Τιμή 0.90 χωρίς ΦΠΑ
Τιμή 2.50 χωρίς ΦΠΑ