Είδη Καθαρισμού

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ INOX 5LT

Τιμή 8.00 χωρίς ΦΠΑ

Είδη Καθαρισμού

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ INOX 12LT

Τιμή 15.00 χωρίς ΦΠΑ

Είδη Καθαρισμού

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ INOX 20LT

Τιμή 25.00 χωρίς ΦΠΑ

Είδη Καθαρισμού

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ INOX 30LT

Τιμή 30.00 χωρίς ΦΠΑ

Είδη Καθαρισμού

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ PUSH 40LT

Τιμή 20.00 χωρίς ΦΠΑ

Είδη Καθαρισμού

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ PUSH 60LT

Τιμή 25.00 χωρίς ΦΠΑ
Τιμή 15.00 χωρίς ΦΠΑ
Τιμή 30.00 χωρίς ΦΠΑ
Τιμή 38.00 χωρίς ΦΠΑ
Τιμή 49.50 χωρίς ΦΠΑ