Είδη Συσκευασίας

ΣΑΚΟΥΛΑ BAKERY 40 <50µm

Τιμή 24.00 χωρίς ΦΠΑ

Είδη Συσκευασίας

ΣΑΚΟΥΛΑ BAKERY 45 <50µm

Τιμή 24.00 χωρίς ΦΠΑ

Είδη Συσκευασίας

ΣΑΚΟΥΛΑ BAKERY 50 <50µm

Τιμή 24.00 χωρίς ΦΠΑ

Είδη Συσκευασίας

ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ No35

Τιμή 0.05 χωρίς ΦΠΑ

Είδη Συσκευασίας

ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ No44

Τιμή 0.07 χωρίς ΦΠΑ

Είδη Συσκευασίας

ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ No55

Τιμή 0.09 χωρίς ΦΠΑ

Είδη Συσκευασίας

ΣΑΚΟΥΛΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 37 <50µm

Τιμή 22.00 χωρίς ΦΠΑ

Είδη Συσκευασίας

ΣΑΚΟΥΛΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 45 <50µm

Τιμή 22.00 χωρίς ΦΠΑ

Είδη Συσκευασίας

ΣΑΚΟΥΛΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 50 <50µm

Τιμή 22.00 χωρίς ΦΠΑ

Είδη Συσκευασίας

ΣΑΚΟΥΛΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 60 <50µm

Τιμή 22.00 χωρίς ΦΠΑ
Τιμή 2.80 χωρίς ΦΠΑ
Τιμή 3.30 χωρίς ΦΠΑ